Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), įsikūrimo išmokos skyrimas

Vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis, vaiką ne trumpiau kaip 2 savaites laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai apgyvendintą vaiką  skiriama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio (117 Eur) vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka.

 Asmuo dėl vaiko įsikūrimo išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

Asmuo, pageidaujantis gauti vaiko įsikūrimo išmoką, atsižvelgiant į aplinkybes pateikia šią informaciją ir dokumentus*:

  1. prašymą gauti išmoką;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Vaiko laikino apgyvendinimo aktą;
  4. Vaiko situacijos vertinimo anketą;
  5. Globos centro ir budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (išskyrus globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, dirbančius Globos centre pagal darbo sutartį);
  6. įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
  7. banko sąskaitos rekvizitus;
  8. kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

* nereikia pateikti dokumentų, jei informacija yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose (seniūnijose) dirbantiems Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams, paštu ar elektroniniu būdu per  Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą https://epaslaugos.kaunas.lt/.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro, Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės, Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 72, tel. 34 04 52.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu: 75 00 81.

Atnaujinimo data: 2020-01-30
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Diana Patašienė,
(8 37) 75 00 81