Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), išlaikymo išmokos skyrimas

Vaiko išlaikymo išmoka skiriama vaiko giminaičiams ar asmenims, savo šeimoje prižiūrintiems ir išlaikantiems vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta ir vaikui nepaskirta laikinoji priežiūra ar vaikas nėra laikinai apgyvendintas, kaip numatyta Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

Vaiko išlaikymo išlaidoms apmokėti už kiekvieno vaiko faktiškai šeimoje gyventą dieną skiriama:

- kai vaiko amžius nuo gimimo iki 3 metų ir nuo 10 iki 18 metų – 0,4 bazinių socialinių išmokų dydžio (15,60 Eur) vaiko išlaikymo išmoka;

- kai vaiko amžius nuo 3 iki 10 metų – 0,3 bazinių socialinių išmokų dydžio (11,70 Eur) Vaiko išlaikymo išmoka.

 Asmuo dėl vaiko išlaikymo išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko, kuriam reikalinga globa ar rūpyba, priežiūrai ir išlaikymui, t. y. kai vaikas grąžinamas tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba priimamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo vaiko, kuriam reikalinga globa ar rūpyba, priežiūros ir išlaikymo pirmos dienos.

Asmuo, pageidaujantis gauti vaiko išlaikymo išmoką, atsižvelgiant į aplinkybes pateikia šią informaciją ir dokumentus *:

  1. prašymą gauti išmoką;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. vaiko apgyvendinimo šeimoje aktą ir (ar) kitus šį faktą patvirtinančius dokumentus;
  4. įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
  5. banko sąskaitos rekvizitus;
  6. kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

* nereikia pateikti dokumentų, jei informacija yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose (seniūnijose) dirbantiems Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams, paštu ar elektroniniu būdu per  Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą https://epaslaugos.kaunas.lt/.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro, Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės, Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 72, tel. 34 04 52.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu: 75 00 81.

Atnaujinimo data: 2020-01-30
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Diana Patašienė,
(8 37) 75 00 81