Konsultavimas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo ir prašymų priėmimas

Vaiko tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui nuo jų išvykimo, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:
1. rašytinį Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paksyrimo globėju (rūpintoju), kuriam jie patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;
2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinnačių dokumentų kopijas, jei pateikiami šių dokumentų originalai, kopija padaro atsakingas Savivaldybės administracijos padalinys;
4. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (046/a forma);
5. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) parengtą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
kartu su amensiu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų pasairtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

Atnaujinimo data: 2019-07-02
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 1 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01
Giedrė Vareikienė,
(8 37) 42 49 01