Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros  ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (234 Eur) vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

Vaiko laikinosios priežiūros atveju išmoka skiriama nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, o vaiko laikino apgyvendinimo atveju - nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos. Išmokos dydis apskaičiuojamas proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.

Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinam apgyvendinimui ar laikinajai priežiūrai, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.

Asmuo, pageidaujantis gauti vaiko laikinosios priežiūros išmoką, atsižvelgiant į aplinkybes pateikia šią informaciją ir dokumentus *:

  1. prašymą;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje/ vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akto ir Vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo akto ar Vaiko laikino apgyvendinimo akto kopiją;
  4. įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
  5. banko sąskaitos rekvizitus;
  6. kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

* nereikia pateikti dokumentų, jei informacija yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Asmuo dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena, kai gyvenamoji vieta nedeklaruota,  administracijos struktūriniuose padaliniuose (seniūnijose) ar Socialinės paramos skyriuje (Nemuno g. 29, 31 kab.) dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus. Prašymą ir reikalingų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (notaro ar seniūno), galima siųsti paštu.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro, Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės, Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 72, tel. 34 04 52.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu: 75 00 81.

Atnaujinimo data: 2020-04-17
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 3 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Diana Patašienė,
(8 37) 75 00 81