Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skyrimas

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose ar tapusiems invalidais dėl šių sužalojimų, taip pat tapusiems invalidais dėl sveikatos pakenkimo tardymo ar kalinimo metu, išmokama vienkartinė pašalpa:
1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1 622 eurų dydžio vienkartinė pašalpa.
2. Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas, susijęs su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, išmokama vienkartinė pašalpa:
1) pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4 171 Eur;
2) pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 3 337 Eur;
3) pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2 503 Eur.
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai laidojami valstybės lėšomis.
Kad gautų vienkartinę pašalpą, karys savanoris arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu karys savanoris pripažintas neveiksniu šioje srityje (toliau – teisėtas atstovas), Socialinės paramos skyriui  pateikia:
1. Prašymą.
2. Kario savanorio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją.
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją.
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją.
5. Prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją.
6. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia kario savanorio teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, arba šio dokumento kopiją, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Dėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia:
1. Prašymą.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba Centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją.
4. Kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 36 kab., tel. 20 97 42).

DOKUMENTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.
Atnaujinimo data: 2019-07-04
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Aušra Kondrackienė,
(8 37) 20 97 42