Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomų naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuoma be aukciono

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau – Taisyklės) Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, užsieniečiams, užsienio juridiniams asmenims ir kitoms užsienio organizacijoms išnuomojami šie Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomi suformuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naudojami kitos paskirties valstybinės žemės sklypai:

 1. žemės sklypai, užstatyti savarankiškai funkcionuojančiais statiniais ir įrenginiais, Nekilnojamojo turto registre įregistruotais atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), kurie naudojami pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį (išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai, arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, ir kitais teisės aktų numatytais atvejais);
 2. kiti statiniais ar įrenginiais užstatyti žemės sklypai ar jų dalys, kai tokių valstybinės žemės sklypų nuoma be aukciono numatyta Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (toliau – Žemės įstatymas);
 3. statiniais ar įrenginiais neužstatyti (nauji) valstybinės kitos paskirties žemės sklypai, kai tokių valstybinės žemės sklypų nuoma be aukciono numatyta Žemės įstatyme.

Nustatant išnuomojamų žemės sklypų nuomos terminą laikomasi Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Sprendimą išnuomoti Žemės sklypą priima Kauno miesto savivaldybės taryba, o valstybinės žemės nuomos sutartį sudaro meras arba jo įgaliotas administracijos direktorius.

Žemės sklypo nuomos mokestis mokamas arba nuo jo atleidžiama pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo“ nustatytą tarifą. Žemės nuomos mokesčio priedai mokami Taisyklėse nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, prašymą ir su juo susijusius dokumentus teikia per Žemės informacinę sistemą (ŽIS), kurios nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą www.planuojustatau.lt  (pasirinkti „Paslaugų katalogas", pasirinkti „ŽIS"), tiesiogiai prisijungę prie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos www.zpdris.lt. Prašyme turi būti nurodyta:

 1. prašymą išnuomoti žemės sklypą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė;
 2. žemės sklypo kadastro / unikalus numeris;
 3. žemės sklype (jo dalyje) esančių statinių ar įrenginių unikalūs numeriai; statinyje esančių patalpų unikalūs numeriai arba statinio dalies plotas, kai valdomas ne visas statinys;
 4. informacija, ar statiniai ir (ar) įrenginiai, kuriems eksploatuoti siekiama išsinuomoti naudojamą žemės sklypą, pagal teritorijų planavimo dokumentus turi būti nugriauti (nukelti ar pašalinti);
 5. informacija, ar naudojamame žemės sklype planuojama statyti naujus statinius ar įrenginius ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius.

Prie prašymo išsinuomoti žemės sklypą turi būti pateikta:

 1. kai prašymas pateiktas ne per ŽIS, – fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos registravimo dokumento įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta kopija, išskyrus atvejus, kai naudojamą žemės sklypą pageidauja išsinuomoti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą;
 2. kai prašymą teikia asmens, pageidaujančio išsinuomoti žemės sklypą, įgaliotasis asmuo, – atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar šio dokumento patvirtinta kopija;
 3. žemės sklypo suteikimą ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų (jeigu yra) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;
 4. naudojamo žemės sklypo planas ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija. Kai žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar įrenginiai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip atskiri objektai (pagrindiniais daiktais), naudojamo žemės sklypo plane teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išskirtos kiekvienam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatytas šių dalių plotas;
 5. statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, nuomos sutarties, kai prašymą išnuomoti žemės sklypą pateikia statinių ir įrenginių nuomininkas, įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta kopija;
 6.  šio aprašymo 4 eilutės 3 punkte nurodytais atvejais – papildomi dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kauno miesto savivaldybės Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris (J. Gruodžio g. 9, Kaunas), vyriausiosios specialistės:

Jurgita Rakauskaitė, 203 kab., tel. (8 37) 42 52 09;

Neringa Lukoševičienė, 203 kab., tel. (8 37) 42 52 09;

Giedrė Genienė, 203 kab., tel. (8 37) 42 46 26;

Kristina Kuzminova, 203 kab., tel. (8 37) 42 46 26;

Lina Staugaitienė, 202 kab., tel. (8 37) 42 55 92;

Irma Grigaliūnienė, 202 kab., tel. (8 37) 42 55 92;

Sigita Paliokienė, 202 kab., tel. (8 37) 42 53 63;

Deimantė Terechovienė, 202 kab., tel. (8 37) 42 53 63.

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.