Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), laikino apgyvendinimo išmokos skyrimas

Vaiko laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (234 Eur) vaiko laikinojo apgyvendinimo išmoka per mėnesį.

Asmuo dėl vaiko laikino apgyvendinimo išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikino apgyvenimo pirmos dienos.

Asmuo, pageidaujantis gauti vaiko laikino apgyvendinimo išmoką, atsižvelgiant į aplinkybes pateikia šią informaciją ir dokumentus *:

  1. prašymą gauti išmoką;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Vaiko laikino apgyvendinimo aktą;
  4. Vaiko situacijos vertinimo anketą;
  5. Globos centro ir budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (išskyrus globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, dirbančius Globos centre pagal darbo sutartį);
  6. įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
  7. banko sąskaitos rekvizitus;
  8. kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.

* nereikia pateikti dokumentų, jei informacija yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose (seniūnijose) dirbantiems Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams, paštu ar elektroniniu būdu per  Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą https://epaslaugos.kaunas.lt/.

Seniūnijų adresai:
Aleksoto - Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.
Centro, Žaliakalnio - Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.
Dainavos - V. Krėvės pr. 41, tel. 41 22 00.
Eigulių - P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.
Gričiupio - Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22.
Panemunės, Šančių - A. Juozapavičiaus pr. 72, tel. 34 04 52.
Petrašiūnų - R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.
Šilainių - Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.
Vilijampolės - Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00 - 12.00 val.
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu: 75 00 81.

Atnaujinimo data: 2020-01-30
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 30 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinės paramos skyrius Ana Sudžiuvienė,
(8 37) 42 30 62
Diana Patašienė,
(8 37) 75 00 81