Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas gali būti nustatomas (keičiamas) žemės sklypams kuriems žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas nebuvo nustatyti detaliuoju planu, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (aktualia redakcija) ir Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209.

Nagrinėjimui pateikiama:
1.     Nustatytos formos prašymas;
2.      Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
3.      Pastatų nuosavybės dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
4.      Žemės sklypo ribų planas;
5.      Inventorinis sklypo planas;
6.      Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano su pažymėta keistina teritorija;
7.      Planavimo pasiūlymų schema
8.      Kiti dokumentai
Pastaba. tuo atveju, kai pagrindinė  žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama iš  žemės ūkio į kitos paskirties žemę, prašyme būtina pažymėti skiltį apie adreso suteikimą;

Prašymai dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimo priimami Interesantų priimamojo  9 darbo vietoje.
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37)  42 43 86

Atnaujinimo data: 2019-07-29
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
(8 37) 42 46 04
Janina Strazdauskienė,
(8 37) 42 43 86