Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

Žemės sklypų, esančių miestų ir miestelių teritorijose, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) iniciatoriai (toliau – Iniciatorius):
·                     1. valstybinės žemės patikėtiniai;
·                     2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;
·                     3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
·                     4. privačios žemės savininkai;
·                     5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
·                     6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
·                     7. miestų ir miestelių valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
·                     8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
·                     9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;
·                     10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau – Prašymas) Iniciatorius pateikia užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) www.zpdris.lt, įteikiant atvykus į Savivaldybę, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį.

Prašymą ir dokumentus pateikti Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

SVARBU!!!
Jeigu teritorija patenka į Kultūros paveldo teritoriją, pateikiama planavimo pasiūlymų schema turi būti iš anksto suderinta su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriumi.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
1.1. Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, buveinė, kodas ir el. pašto adresas. Tuo atveju, jeigu atstovaujamas asmuo, nurodoma atstovaujamojo asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (atstovaujamojo asmens duomenys, dokumento pavadinimas, data ir numeris).
1.2. Formuojama ar pertvarkoma teritorija ir jos plotas.
1.3. Žemės sklypo (-ų) adresas.
1.4. Žemės sklypo (-ų) kadastro numeris, jeigu žemės sklypas (-ai) pertvarkomas (-i).
1.5. Planavimo tikslas ir žemės sklypo (-ų) pertvarkymo būdas.
2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre (ne senesnį kaip 6 mėn.).
3. Pastatų nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre (ne senesnį kaip 6 mėn.).
4. Žemės sklypų (-ų) ribų planą (-us).
5. Žemės sklypo savininko sutikimą, jei žemės sklypas nuomojamas.
5. Planavimo pasiūlymų schemą.
Jeigu Prašymą pasirašo Iniciatoriaus atstovas, kartu su Prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Jeigu Prašyme pagal nustatytą formą nėra galimybės pateikti pageidaujamos informacijos, ji gali būti pateikiama Prašymo priede.Visi su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Šioje sistemoje visi su Projektų rengimu susiję asmenys ir institucijos turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus
www.zpdris.lt

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 424386 .

Atnaujinimo data: 2023-09-29
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
+370 37 42 46 04
Nerijus Valatkevičius,
+370 37 42 46 04
Prašymo forma: prašymas_organizuoti ZSFPP (1)
Priedai, teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2.
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
3.
CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
4.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymas;
5.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymas
6.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės
7.
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas
8.
Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209
9.
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
10.
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
11.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
12.
Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo
13.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“
14.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
15.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
16.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“

 

Įvertinkite šią paslaugą

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.