Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir verslo registre

Asmuo, norintis deklaruoti pasėlius ir gauti išmokas, turi būti įsiregistravęs savo valdas Valdų registre. Paslauga suteikiama seniūnijoje, kuri priskiriama pagal valdos centro vietą.
Vietoje pateikiami pateikiami šie duomenys:
1. Vietovėje išmatuotų laukų plotų schema, brėžiniai su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinių atstumais iki stabilių kontūrų (pavyzdžiui, pastatų, kelių, melioracinių griovių ir pan.).
2. Praėjusiais metais teiktos pasėlių deklaracijos paraiškos kopija.
3. Deklaruotų plotų kadastro žemėlapis. Jeigu įbraižyti kito pareiškėjo laukai, reikalinga pateikti žemės valdos teisę patvirtinančius dokumentus.

Taip pat paslauga teikiama per elektroninės valdžios vartus, epaslaugos.lt

Žemės ūkio naudmenos ir pasėliai deklaruojami Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriuje, 508 kab., LR Žemės ūkio ministro įsakymu paskelbus paraiškų priėmimo terminą.
Reikalinga išankstinė registracija telefonu 8 37 20 17 19.

Atnaujinimo data: 2019-07-31
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 1 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Birutė Zareckienė,
(8 37) 20 17 19