Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos Iniciatyvos Kaunui paraiškų teikimas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų priėmimas elektroniniu būdu vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-563 „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2020 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-445 (atsisiųsti)

Daugiau informacijos apie aktualius kvietimus teikti paraiškas rasite http://iniciatyvos.kaunas.lt/.

KAIP UŽSAKYTI PASLAUGĄ
Paraiška gali būti teikiama per paraiškų informacinę sistemą.

Kaip pateikti paraišką per paraiškų informacinę sistemą?
El.paraiškos teikimo instrukcija (atsisiųsti)

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus ir sąlygas.

Atnaujinimo data: 2019-11-05
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Investicijų ir projektų skyrius Aistė Lukaševičiūtė,
(8 37) 42 41 06
Greta Jorudaitė,
(8 37) 42 35 39
Evelina Revuckaitė,
(8 37) 42 29 14