Kultūros paveldo objektų tvarkybos projektinių pasiūlymų derinimas

Pagal Kultūros paveldo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3748, punktą 12.1.1 Kultūros paveldo skyrius tarpininkauja tarp kultūros paveldo objektų ir kitų nekilnojamųjų objektų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkų ar kitokių valdymo teisių turėtojų (Valdytojai) ir kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (Departamentas): priima Valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia Valdytojams atsakymus.Kultūros paveldo objekto valdytojas ketinantis vykdyti  kultūros paveldo objektų tvarkybos  projektavimo darbus turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymas (laisva forma);
2. Projektiniai pasiūlymai (privaloma tik rengiant restauravimo darbų projektą).
Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:
1.1.titulinis lapas, kuriame nurodoma:
1.1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas, fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai);
1.1.2. projektinių pasiūlymų objekto duomenys (objekto pavadinimas, adresas, unikalus registro kodas, objekto ir objekto užimamo ar jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;
1.1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);
1.1.4. projektinių pasiūlymų parengimo data (metai ir mėnuo);
1.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas projektuojamas objektas (jo buvimo vieta, vertingosios savybės ir kiti registro duomenys), paaiškinama numatoma veikla ir jos pasirinkimo koncepcija bei kaip planuojama veikla paveiks projektuojamą objektą, jo vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;
1.3. nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (neprivaloma, kai projektinius pasiūlymus rengia ne užsakovas);
1.4. eskizai ar brėžiniai, išreiškiantys užsakovo sumanymą;
1.4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio (-ių) aukštų planai, jo fasadų, gatvės išklotinės ar kraštovaizdžio fotofiksacija);
1.4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo objekto vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba planuojamos veiklos vieta kraštovaizdyje ir pan.);
1.4. kiti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams.
Rengiant projektinius pasiūlymus tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje vadovaujamasi paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ nurodytais reikalavimais.

Dokumentai priimami: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas. El. p. [email protected] . Tel.  8 (37) 42 27 43, 8 (37) 42 43 47.

Atnaujinimo data: 2023-01-24
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 15 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros paveldo skyrius Saulius Rimas,
(8 37) 42 42 05
Saulius Rimas,
(8 37) 42 42 05
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.