Leidimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Privačioje ir valstybinėje, valdomoje žemės valdytojo, žemėje saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti* galima tik turint Savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – Institucija) išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – Leidimas).

Privačios žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės valdytojas dėl Leidimo gavimo pateikia Institucijai Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl leidimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimo, prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 3 priede nustatytos formos prašymą (toliau – Prašymas). Kai privačios žemės sklypo savininkų ar valstybinės žemės sklypo valdytojų yra daugiau nei vienas, asmuo, prašantis išduoti Leidimą, Prašymą suderina su visais to žemės sklypo savininkais ar valdytojais arba pateikia visų žemės sklypo savininkų ar valdytojų raštišką sutikimą dėl pritarimo teikiamam Prašymui. Asmuo, prašantis išduoti Leidimą dėl kito asmens žemės sklype augančių želdinių, Prašymą suderina su tos žemės sklypo savininku ar valdytoju, išskyrus prašymus kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius, kurie auga Savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos valdomoje valstybinėje žemėje, esant suformuotam žemės sklypui. Su tos žemės sklypo savininku (-ais) ar valdytoju (-jais) nesuderintas Prašymas nenagrinėjamas.

*Intensyvus genėjimasželdinių priežiūros darbai, kurių metu pašalinama daugiau kaip 30 procentų medžių ar krūmų lajos tūrio.

 Su Prašymu teikiami dokumentai:

 1. žemės sklypo plano kopija;
  2. žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo plano kopija (kai žemės sklypą valdo daugiau nei vienas valdytojas ir Prašymas nėra suderintas su visais žemės sklypo valdytojais);
  3. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teisę įregistruotą žemės sklypą kopija;
  4. įgaliojimo kopija (jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo);
  5. numatomų kirsti, kitaip pašalinti (persodinti) ar intensyviai genėti želdinių schema (schema rengiama žemėlapio ar žemės sklypo plano pagrindu, joje pažymima želdinių augimo vieta, rūšis, skaičius, skersmuo);
  6. bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo (ne vėlesnio kaip vienerių metų), patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei taikoma);
  7. želdinių būklės ekspertizės išvada (Aprašo 14 punkte nurodytais atvejais);
  8. papildomai pateikiami šie dokumentai (jei vykdomi statybos ar kiti darbai):
  8.1. statybos leidimo kopija;
  8.2. su Aplinkos apsaugos skyriumi suderinto želdyno projekto kopija (kai tokį projektą privaloma rengti);
  8.3. su Aplinkos apsaugos skyriumi suderinto statybos projekto želdynų ir (ar) želdinių tvarkymo dalies, kurioje numatytas želdinių kirtimas ir (ar) kitoks pašalinimas iš augimo vietos (šiuo atveju plane turi būti pažymėta vieta, į kurią perkeliamas (-i) želdinys (-iai)) ir (ar) intensyvus genėjimas, kopija.

*Intensyvus genėjimas – želdinių priežiūros darbai, kurių metu pašalinama daugiau kaip 30 procentų medžių ar krūmų lajos tūrio. 

DĖMESIO ! PRAŠYMAS PRIVALO BŪTI UŽPILDYTAS VISA APIMTIMI

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2024-01-05
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Aplinkos apsaugos skyrius Radeta Savickienė,
+370 37 42 45 63
Svajūnas Urbonavičius,
+370 37 42 26 60
Įvertinkite šią paslaugą
Vertinimas: 2.50/5. Vertino: 1.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.