Leidimų organizuoti susirinkimus Kauno viešosiose vietose išdavimas

Pranešimas leidimui organizuoti įvairius susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus gauti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo susirinkimo vedimo pradžios. Išnagrinėjus pranešimą ir priėmus teigiamą sprendimą, asmeniui išduodamas suderinimo dokumento nuorašas dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos.

Pranešimai apie organizuojamą susirinkimą  gali būti siunčiami paštu, pateikiami tiesiogiai ar naudojantis elektronine paslaugų sistema (paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Pranešimus priima:

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Tikslesnė informaciją teikiama  inga.mikutyte@kaunas.lt, tel.8 (37) 42 47 88.

Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 3 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Dokumentų skyrius Vilius Šiliauskas,
(8 37) 42 26 31
Paulius Keras,
(8 37) 24 02 05