Medžių, krūmų, esančių valstybinėje žemėje, kirtimas, genėjimas

Paslauga apima leidimų kirsti ar kitaip pašalinti, persodinti, genėti  saugotinus želdinius, augančius ne miško paskirties žemėje, išdavimą Kauno mieste.
Norint kirsti ar kitaip pašalinti, persodinti, genėti saugotinus želdinius, augančius bendro naudojimo teritorijose (parkuose, skveruose, aikštėse, prie gatvių, kapinėse ir kitose vietose), reikalingas leidimas. Želdinių tvarkymo darbus bendro naudojimo teritorijoje organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
Asmuo, norintis, kad būtų nukirstas, nugenėtas medis ar nukirsti krūmai, esantys valstybinėje žemėje,  Priimamajam  pateikia šiuos dokumentus:
1. Daugiabučio namo administratorius, daugiabučio namo savivinikų bendrijos pirminikas arba jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis dėl įstatymų nustatya tvarka daugiabučiui namui priskirtoje arba faktiškai naudojamoje teritorijoje augančių saugotinų želdinių kirtimo ar kitokio pašalinimo, persodinimo ar genėjimo Aplinkos apsaugos skyriui pateikia prašymą (kuriame, esant galimybei, turi būti nurodyta prašomų kirsti, genėti medžių rūšis, medžio diametras 1,3 m aukštyje),
2. Numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti medžių schema (schema gali būti parengta žemėlapio pagrinduarba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšį, skaičių, skersmenį).
3. bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritaria paprasta balsų dauguma (50 proc. plius vienas), kopiją arba išrašą.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-07-30
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Aplinkos apsaugos skyrius Radeta Savickienė,
(8 37) 42 45 63
Ramūnas Judeika,
(8 37) 42 43 36