Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdinių kirtimas ir (ar) genėjimas

 

Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdinių kirtimas ir (ar) genėjimas

Dėl  želdinių, esančių savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose (savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje, savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, taip pat valstybinės žemės valdytojos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valdomoje valstybinėje žemėje) kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo priimamas Savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – Institucija)  sprendimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – Sprendimas).

Asmuo (fizinis ar juridinis) dėl Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo Institucijai pateikia Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl Leidimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimo, prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 4 priede nustatytos formos Prašymą atlikti želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbus.

 

Su Prašymu privalomai pateikiami šie dokumentai:

 1. numatomų kirsti, kitaip pašalinti (persodinti) ar intensyviai genėti želdinių schema (schema rengiama žemėlapio ar žemės sklypo plano pagrindu, joje pažymima želdinių augimo vieta, rūšis, skaičius, skersmuo);
  2. bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo (ne vėlesnio kaip vienerių metų), patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius 1 balsas), kopija arba išrašas (jei taikoma);
  3. įgaliojimo kopija (jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo);
  4. želdinių būklės ekspertizės išvada (Aprašo 14 punkte nurodytais atvejais);
  5. papildomai pateikiami šie dokumentai (jei vykdomi statybos ar kiti darbai):
  5.1. statybos leidimo kopija;
  5.2. su Aplinkos apsaugos skyriumi suderinto želdyno projekto kopija (kai tokį projektą
  privaloma rengti);
  5.3. su Aplinkos apsaugos skyriumi suderinto statybos projekto želdynų ir (ar) želdinių
  tvarkymo dalies, kurioje numatytas želdinių kirtimas ir (ar) kitoks pašalinimas iš augimo vietos (šiuo atveju plane turi būti pažymėta vieta, į kurią perkeliamas (-i) želdinys (-iai)) ir (ar) intensyvus genėjimas, kopija

 

Vadovaujantis priimtu Sprendimu, želdynų ir želdinių tvarkymo darbus savivaldybės teritorijose organizuoja Administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2024-01-05
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 0 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Aplinkos apsaugos skyrius Radeta Savickienė,
+370 37 42 45 63
Ramūnas Judeika,
+370 37 42 43 36
Prašymo forma: 4 priedas
Priedai, teisės aktai:

4 priedas

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
2.
Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DI-87 "Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
3.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“
4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.D1-193 „Įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“
6.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“
7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-72 patvirtintos Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.
8. Dėl Leidimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimo, prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

9. Kita papildoma informacija. https://aad.lrv.lt/lt/konsultacijos/atmintines/augalai/zeldiniu-prieziura-tvarkymas-ir-apsauga/

 

Įvertinkite šią paslaugą
Vertinimas: 5.00/5. Vertino: 1.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.