Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) naudojimą pagal paskirtį išdavimas 

Pateikiami šie dokumentai, įsegti į segtuvą skaidriu viršumi:

1.Laisvos formos prašymas.
2. Kadastro objektų formavimo schema, parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka nustatytus reikalavimus (du egzemplioriai).

3.Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pritarimas, jei turtiniai objektai formuojami kultūros paveldo statinyje;
4. Atsakingo už saugomų teritorijų naudojimą subjekto pritarimas raštu, jei turiniai vienetai formuojami saugomose teritorijose;
5. Dokumentą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą (us) statinį (us) (butus, patalpas) ir teises į juos, kopijos (patvirtintos statytojo).

Pastaba. pateiktų dokumentų 1 egzempliorius lieka Kauno miesto savivaldybės administracijoje ir statytojui negrąžinami. 

Dokumentai priimami Interesantų priimamojo  8-oje darbo vietoje.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 44 43.

Atnaujinimo data: 2019-07-29
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
(8 37) 42 46 04
Lolita Rakevičienė,
(8 37) 42 44 43