Prašymų skirti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendiją priėmimas iš sporto organizacijų

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija (toliau – sporto stipendija) skiriama Kauno miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.
Prašymai skirti sporto stipendiją teikiami elektroniniu būdu arba Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriui (J. Gruodžio g.16, Kaunas, 202 kabinetas).
Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklos, sporto klubai ir asociacijos (kandidatūros apsvarstomos visuotiniame klubo narių susirinkime).
Sporto stipendijai gauti pateikiami dokumentai:
1.   Prašymas (pasirašytas teikiančios sporto organizacijos vadovo ir patvirtintas antspaudu);
2.   Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3.   Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijos;
4.   Kauno sporto medicinos centro sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 068/a).

Prašymai nesvarstomi, jei pateikti pavėluotai, užpildyti netinkamai ar pateikti ne visi reikiami dokumentai.
Apie priimtą sprendimą dėl stipendijos skyrimo sporto organizacijos informuojamos elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat sprendimas publikuojamas savivaldybės interneto svetainėje  www.kaunas.lt  skiltyje „Sportas“.

Apie prašymų priėmimo terminus informacija skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt

Prašymai priimami:
Pirmadienį     8-16 val.
Antradienį      8-16 val.
Trečiadienį     8-16 val.
Ketvirtadienį  8-16 val.
Penktadienį   8-15 val.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Sporto skyrių, tel. 73 35 16.

Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Sporto skyrius Mindaugas Šivickas,
(8 37) 73 05 58
Jurga Navickienė,
(8 37) 73 35 16