Pritarimas kioskų (paviljonų) viešosiose miesto vietose projektams ir naudojimo sutarčių sudarymas

Asmenys prekybą (paslaugų teikimą) iš kioskų (paviljonuose) NESUFORMUOTUOSE žemė sklypuose gali pradėti tik gavę leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose. Prieš išduodant leidimą kioskų ir paviljonuose savininkai turi sudaryti su Kauno miesto savivaldybe Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį (toliau - Sutartis). Sutarties forma patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-12 įsakymu Nr. A-3737.

Informaciją asmenims, planuojantiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) kioskuose (paviljonuose) esančiuose SUFORMUOTUOSE žemės sklypuose rasite čia:
http://www.kaunas.lt/urbanistika/laikini-prekybos-statiniai-irenginiai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 
Kiosko (paviljono) savininkas pageidaujantis suderinti kiosko (paviljono) esančio nesuformuotame sklype projektą ir sudaryti Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui tiesiogiai turi pateikti:
1. prašymą (PRAŠYMAS);
2. kiosko (paviljono) projektą, kurį sudaro;
a) projekto antraštinis lapas, kuriame nurodytas prekybos (paslaugų teikimo) objekto pavadinimas, adresas (įrengimo vieta), numeris (jei tokį turi), statytojo ir projekto rengėjo kontaktiniai duomenys, projekto parengimo data;
b) aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma prekybos (paslaugų teikimo) objekto naudojimo paskirtis, jį apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, aprašomos konstrukcijos ir inžineriniai įrenginiai, naudojamos medžiagos;
c) 1:500 mastelio prekybos (paslaugų teikimo) objekto išdėstymo schema, parengta ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano arba Kauno miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos. Schemoje nurodomas statytojo vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas ir kodas), projektuojamas prekybos (paslaugų teikimo) objektas, jo eksplikacija ir matmenys (ilgis, plotis, aukštis), nurodomi atstumai iki gretimų suformuotų ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, gretimų pastatų ir kitų statinių, įrenginių, medžių;
d) prekybos (paslaugų teikimo) objekto planas ir fasado brėžiniai;
e) prekybos (paslaugų teikimo) objekto vizualizacija;
f) žemės sklypo (teritorijos) savininko ar valdytojo rašytinis sutikimas (kai teikiamas derinti KP objekto projektas).
3. įgaliojimą, jei Sutartį pasirašys ne kiosko (paviljono) savininkas, fiziniam asmeniui – patvirtintą notaro, juridiniam asmeniui – išduotą įmonės vadovo;
4. fizinis asmuo – asmens tapatybės kortelės (paso) kopiją.

Kiosko (paviljono) projektas suderinamas (ar motyvuotai nederinamas) per 20 darbo dienų. Apie nederinimo priežastį pareiškėjas informuojamas raštu. Suderinus projektą dėl Sutarties pasirašymo pareiškėjas informuojamas telefonu arba prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Sutartis sudaroma per 20 darbo dienų.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis telefonais:
- dėl pritarimo kiosko (paviljono) projektui – (8 37) 42 43 92;
- dėl Sutarties sudarymo  - (8 37) 42 56 57.

KIOSKŲ (paviljonų) naudojimo viešosiose miesto vietose galiojančių SUTARČIŲ sąrašas

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Atnaujinimo data: 2019-06-26
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Violeta Prokopienė,
(8 37) 42 56 57