Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu

Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešame aukcione.

Viešame aukcione parduodami tik tie Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie yra įtraukti į Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas vietos spaudoje ir Kauno miesto savivaldybės tinklapyje www.kaunas.lt, piktogramoje „Verslas ir finansai“, skiltyjePrivatizuojami objektai“.

Nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukcionai vykdomi tiesiogiai arba informacinių technologijų priemonėmis (toliau – elektroninis aukcionas) interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono vykdymo būdas nurodamas parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygose.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registracijos mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.

Asmenų registravimas į elektroninį aukcioną vykdomas asmeniui prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, turi registruotis į jį skelbime apie rengiamą elektroninį aukcioną nurodytu registravimo laiku, užpildyti visus asmens kontaktinius duomenis, kurie yra pažymėti privalomi ir pateikti dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtindami, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti:

  1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
  2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;
  3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
  4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
  5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Fiziniai asmenys turi pateikti 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus.

Administracinės paslaugos teikėjas:

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio (J. Gruodžio g. 9, Kaune, 309 kab.):

vyriausioji specialistė Ingrida Juškevičienė (8 37) 20 38 61;

specialistė Diana Kudirkaitė (8 37) 20 38 61;

specialistė Inga Kutkevičiūtė (8 37) 42 37 01.

Atnaujinimo data: 2022-04-05
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Olga Ridzevičienė,
(8 37) 42 26 20
Ingrida Juškevičienė,
(8 37) 20 38 61
Prašymo forma: Prašymas
Priedai, teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

7. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“;

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“;
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

11. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-03-05 sprendimas Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“;

12. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“;

13. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas Nr. A-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas 188764867)
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT60 4010 0425 0008 0309
Aprašymas:

Kiekvienu atveju nustatomas dalyvavimo viešame aukcione registracijos mokestis ar įmoka, atitinkanti privatizavimo dokumentų rinkinio pardavimo kainą, kuri aukciono dalyvis sumoka nurodyta tvarka ir nustatytu laiku.

Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur.

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.