Traktorių ir savaeigių mašinų registravimas, jų techninė apžiūra

Miesto tvarkymo skyrius registruoja traktorius  ir savaeiges mašinas, atlieka jų techninę apžiūrą.

Nuo 2012 m. kovo 3 d. sunkiųjų keturračių motociklų įregistravimo veiksmai neatliekami, o atliekami tik sunkiųjų keturračių motociklų išregistravimo, registro duomenų keitimo bei registro duomenų taisymo veiksmai.
Prašymą galite užsisakyti per elektroninius vadžios vartus arba atvykus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrių.
Norint įregistruoti pateikiami šie dokumentai:

* Registracijos prašymas;
* Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* Ankstesnę registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje buvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
* Dokumentas patvirtinantis traktoriaus nuosavybės faktą. Šie dokumentai gali būti: pirkimo-pardavimo sutartis; sąskaita – faktūra, PVM sąskaita – faktūra arba mokėjimo dokumentas išduotas pardavėjo;
* Techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių;
* Draudimas;
* Į mokos kvitas.
Svarbu: Dokumentai, kurių pagrindų, pateikiami lietuvių kalba. Kitomis kalbomis išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro.
Prašymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Interesantų aptarnavimo poskyrio 1-oje darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Techninės apžiūros vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val. Techninėms apžiūroms prašome registruotis iš anksto tel. (8 37) 42 33 16.
Miesto tvarkymo skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Rokas Radvilavičius
rokas.radvilavicius@kaunas.lt
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, 517 kab.
tel. 837 42 33 16.

 

Atnaujinimo data: 2019-07-31
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Rokas Radvilavičius,
(8 37) 42 33 16
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Swedbank bankas
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 53019
Aprašymas:

Įmokos pavadinimas: valstybinė rinkliava už kitas paslaugas savivaldybei.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. galioja šie valstybės rinkliavos dydžiai:
4.314. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą 10 EUR.
4.3141. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 13 EUR.
4.315. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą 4.30 EUR.
4.3151. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre
9.56 EUR.
4.3152. traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninė apžiūra 7.60 EUR.