Archyvo pažymų apie darbo pajamas ar darbo stažą išdavimas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus Archyvų poskyris (toliau - Archyvas), įgyvendindamas valstybės deleguotą funkciją, priima saugoti Kauno miesto likviduotų įmonių dokumentus. Archyvas likviduotų įmonių perduotų dokumentų pagrindu valstybės institucijoms ir gyventojams išduoda archyvo pažymas, atitinkamas patvirtintas kopijas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais bei teikia kitas pagal kompetenciją priskirtas paslaugas.

PASTABA. Ne visos likviduotos organizacijos pasirūpino perduoti dokumentus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Archyvų skyrių (ypač iki 1997 metų) ir apie visas likviduotas įmones Archyvas duomenų neturi.

Pažymas galite užsisakyti per elektroninius valdžios vartus  arba

asmenys, pageidaujantys gauti pažymą apie darbo pajamas ir/ar stažą pateikia:
1. Prašymą;
2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais).

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 4 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37) 42 52 46,  42 42 03.

Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Dokumentų skyrius Jolanta Bičkauskienė,
(8 37) 42 45 54
Esta Vaitiekūnienė,
(8 37) 42 52 46