Kauno miesto savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų ir kitų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų išdavimas

Dokumentų skyrius, gavęs fizinio ar juridinio asmens prašymą, gali pateikti:

  • 2001–2014 m. įskaitytinai Savivaldybės teisės aktų (Tarybos, Valdybos sprendimų, mero potvarkių) ir 2001–2019 m. įskaitytinai Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais kopijas.

(2015–2019 m. Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai saugomi Tarybos ir mero sekretoriate);

    • Savivaldybėje dirbusių darbuotojų darbo stažą ar kitus juridinius faktus įrodančių dokumentų kopijas (kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopiją, kreipiantis įgaliotam asmeniui – jo atstovavimą patvirtinančius dokumentus);

 

  • atsakyti, ar Kauno miesto savivaldybėje yra prašomi dokumentai bei pateikti jų kopijas, o jei ne, tai prašymą persiųsti pagal priklausomybę.Galite užpildyti elektroninę prašymo formą.Galite pildyti formą skirtą parsisiųsti ir pildyti kompiuteriu ir atsispausdinus pristatyti nurodytu adresu.

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS 
Laisvės al. 94, Kaunas
6 darbo vieta
Vyr. specialistė
Liuda Kažukauskienė
liuda.kazukauskiene@kaunas.lt
tel. : 8 (37) 20 72 94

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8–17 val.
Antradienį 8–17 val.
Trečiadienį 8–17 val.
Ketvirtadienį 8–17 val.
Penktadienį 8–15.45 val.

Atnaujinimo data: 2019-08-29
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Dokumentų skyrius Jolanta Bičkauskienė,
(8 37) 42 45 54
Marija Knoknerienė,
(8 37) 42 44 28