Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo ir išvados teikimas

Paslaugą gali gauti: Kauno mieste faktiškai gyvenantys asmenys.

Ši paslauga teikiama tuomet, kai fiziniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, ar dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje.

 

Paslaugos gavimo sąlygos: Paslauga teikiama užpildžius nustatytos formos prašymą „Dėl socialinio darbuotojo išvados pateikimo (asmens gebėjimo pasirūpini savimi ir priimti kasdienius sprendimus)“ pridedant dokumentus, kurie įrodo giminystės ryšį su asmeniu, kurio gebėjimus prašoma nustatyti.

Prašymą gali pateikti asmens, dėl kurio prašoma pateikti išvadą, sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai.

Prašymą taip pat galima pateikti:  https://epaslaugos.kaunas.lt/internetu-uzsakomos-paslaugos/

Atnaujinimo data: 2020-11-23
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 60 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Jolanta Baltaduonytė,
(8 37) 32 06 25
Rita Baltrušaitienė,
(8 37) 42 41 41
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...