ĮSTAIGŲ ĮTRAUKIMAS Į SOCIALINES PASLAUGAS KAUNO MIESTO GYENTOJAMS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠĄ

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 9 punkto nuostatomis, Paslaugų gavėjai, kurie socialines paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti Kauno miesto savivaldybės sprendimu sudarant sutartį dėl asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo, į įstaigas siunčiami atsižvelgiant į jo paties (globėjo, rūpintojo) pageidavimą, įstaigos galimybes suteikti reikiamas paslaugas ir turimą teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą ar licenciją teikti socialinę globą.

 

Kauno miesto gyventojai socialines paslaugas teikiančią įstaigą gali pasirinkti iš sąrašo, kuris sudaromas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės gyventojams socialines paslaugas teikiančių įstaigų sąrašo sudarymo  tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A-158 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojams socialines paslaugas teikiančių įstaigų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarka) (pridedama).

 

Pageidaujančios būti įtrauktos į šį sąrašą akredituotos (nuo 2020 m. sausio 1 d. teikiama akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, nuo 2022 m. sausio 1 d. – ir kitos socialinės priežiūros paslaugos) ar turinčios licenciją teikti socialinės globos paslaugas įstaigos turi pateikti prašymą su pridedamais dokumentais Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui, kaip tai reikalaujama Tvarkoje, kitą reikiamą informaciją, užpildant pridedamą lentelę.

 

Tvarkos aprašas

Tvarkos-apraso-priedas

 

Atnaujinimo data: 2021-03-22
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 k. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Jolanta Baltaduonytė,
(8 37) 32 06 25
Vilija Zakarauskienė,
(8 37) 20 98 21
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...