Pažymos dėl likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas, metodinės pagalbos teikimas dokumentų tvarkymo klausimais

Paslauga teikiama asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas nėra nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį adresu: Laisvės al. 94, Kaunas, registruotu paštu, per kurjerį ar elektroniniu būdu.

Pažyma apie saugoti perduotus likviduojamo juridinio asmens dokumentus parengiama elektroniniu formatu (elektroninio dokumento specifikacija – ADOC-V1.0), elektroninio ryšio priemonėmis pateikiama Registrų centrui ir likvidatoriui jo prašyme nurodytu el. paštu. Papildomai pristatyti el. pažymos į Registrų centrą nereikia. Likvidatoriui pageidaujant (nurodžius prašyme), pažyma apie dokumentų perdavimą gali būti parengta popieriniu formatu – tokiu atveju likvidatorius pats privalo ją pateikti Registrų centrui.

Popieriniu formatu parengta pažyma pateikiama tiesiogiai atvykus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį adresu: Laisvės al. 94, Kaunas, ar išsiunčiama paštu.

Prašymas Savivaldybei teikiamas ir pažymos dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro išduodamos:

kai Valstybinė mokesčių inspekcija Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (bankroto atveju – įsiteisėjus teismo sprendimui ar kreditorių susirinkimo protokolu); kai dokumentai yra sutvarkyti kaip reikalauja Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės.

Pažyma išduodama tik faktiškai perėmus likvidatoriaus pateiktame prašyme nurodytus dokumentus ir įvertinus likvidatoriaus pateiktą informaciją (jei tokia informacija turėjo būti pateikta ir jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi).

Likvidatorius turi pateikti:

  • pažymą apie likviduotų nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą (pažymoje turi būti nurodyta įstaigos (įmonės) istorija (įsteigimas, veikla, struktūra, reorganizavimas, pavadinimų ir (ar) teisinės formos kaita (jei keitėsi), pavaldumas, likvidavimas) ir dokumentų sutvarkymo apibūdinimas (ar visi dokumentai išsaugoti, ar visi perduodami, kokie sudaryti apyrašai, sąrašai);
  • likvidatoriaus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • įgaliojimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas, ir įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • likviduojamo juridinio asmens apskaitos dokumentus (bylų apyrašus ir sąrašus);
  • likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs;
  • įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju);
  • kreditorių susirinkimo priimtą sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (kai įmonė likviduojama kreditorių sprendimu).

Konsultacijos dėl likviduojamų juridinių asmenų (Savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių, privačių juridinių asmenų, nevalstybinių organizacijų), kurių buveinė buvo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, veiklos dokumentų perdavimo į Archyvą, iš anksto suderinus laiką, teikiamos darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val., adresu: Ašigalio g. 23, Kaunas.

Sutvarkyti archyviniai dokumentai priimami iš anksto suderinus laiką, adresu: Ašigalio g. 23, Kaunas.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: +370 37 42 42 03.

Likviduojant juridinį asmenį į Savivaldybės archyvą perduodami dokumentai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 16 ir 17 straipsnių nuostatomis, saugojimui turi būti perduoti visi likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs. Privalomi dokumentų saugojimo terminai yra nustatyti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, taip pat kitų įstaigų ir institucijų patvirtintose dokumentų saugojimo terminų rodyklėse, kuriose nustatyti jų prižiūrimose veiklos srityse susidarančių dokumentų saugojimo terminai.

Pvz., likviduojant juridinį asmenį į Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrį (Archyvą) perduodami:

  • ilgai saugomi dokumentai: įsakymai personalo valdymo klausimais (dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, pavadavimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų); darbuotojų asmeninės sąskaitos arba atlyginimų priskaičiavimo žiniaraščiai (jei asmens sąskaitos pateikiamos ne visų darbuotojų, tada paliekami ir žiniaraščiai); darbuotojų darbo sutartys ir jų priedai (susitarimai dėl papildomų darbo sutarties sąlygų ir kita); darbo sutarčių registracijos žurnalas; įsakymų registracijos žurnalas; asmens kortelės; nelaimingų atsitikimų aktai ir jų tyrimo dokumentai; nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai; autorinės, atlikėjo intelektinių paslaugų teikimo sutartys, darbų (kūrinių) priėmimo aktai (saugomi 50 metų pasibaigus sutarčiai, 10 metų – iki 2008 m. pabaigos pasibaigusiai sutarčiai);
  • visi trumpai saugomi įmonės veiklos dokumentai, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs;
  • bankroto proceso dokumentai (bankroto atveju).

Dažniausiai užduodami klausimai: Archyviniai dokumentai, įmonių likvidavimas

KLIENTŲ APTARNAVIMO IR INFORMAVIMO SKYRIAUS ASMENŲ APTARNAVIMO POSKYRIS 

Laisvės al. 94, Kaunas
4 darbo vieta
Specialistė
Daiva Kišonienė
[email protected]
tel.: +370 37 20 72 93

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8–17 val.
Antradienį 8–17 val.
Trečiadienį 8–17 val.
Ketvirtadienį 8–17 val.
Penktadienį 8–15.45 val.

Atnaujinimo data: 2024-03-06
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Dokumentų skyrius Jolanta Bičkauskienė,
+370 37 42 45 38
Asta Vingelienė,
+370 37 42 52 46

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Kauno miesto savivaldybę, registruotu paštu ar per kurjerį, elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą ar per Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų portalą.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 4 darbo vietoje.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonais: +370 37 42 42 03, +370 37 42 52 46.

 

Įvertinkite šią paslaugą
Vertinimas: 5.00/5. Vertino: 1.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.