Pranešimų leidimams organizuoti nekomercinius renginius Kauno viešosiose vietose teikimas

  1. Asmuo, norintis Kauno viešoje vietoje organizuoti renginį, turi turėti Kauno miesto savivaldybės išduotą leidimą. Apie leidimų organizuoti renginius Kauno viešosiose vietose išdavimą daugiau informacijos rasite čia.
  2. Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia  raštu arba elektroninėmis priemonėmis nustatytos formos pranešimą apie organizuojamą nekomercinį renginį, kurio metu:
  • nebus daugiau nei 10 dalyvių;
  • nebus statomi, naudojami jokie įrenginiai;
  • renginio trukmė nebus ilgesnė nei 0,5 val.;
  • toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku nevyks kitas renginys;
  • nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;
  • Renginio organizatorius užtikrins viešąją tvarką, renginio teritorijoje esančių žmonių ir objektų saugumą, renginio teritorijos sutvarkymą po renginio.
  1. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 40 58, 8 687 77538.
Atnaujinimo data: 2019-06-26
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros skyrius Nomeda Prevelienė,
(8 37) 42 40 73
Eglė Ravinskaitė,
(8 37) 42 40 58